SELECTIVITAT 2017 NOTÍCIES

Última actualització: 21/02/2017

PAU 2017

Primer de tot, ja hi han dates oficials per les PAU d'aquest any.

Seran:

Juny 2017: 13, 14 i 15 de juny

Setembre 2017: 5, 6 i 7 de setembre

A la vegada, han penjat un document amb uns aclariments, degut a les queixes que van haver-hi sobre el canvis d'última.

Anirem actualitzant.

ACTUALITZACIONS

Última actualització: 14/09/2016

PAU 2016 SETEMBRE

Hem actualitzat totes les selectivitat de juny i setembre. Ara som pendents de rebre notícies de les novetats de les #PAU2017.

Anirem actualitzant.

SELECTIVITAT 2016 INFORMACIÓ

Última actualització: 31/08/2016

PAU 2016 SETEMBRE

Coses a saber abans de anar a les PAU.

1- No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

2- Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

3- Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. En començar les proves es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L'estudiant ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la portada i l'altra en la contraportada.

4- Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada estudiant un sol quadern d'examen.

5- L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc.

6- No lliurar algun quadern d'examen en la fase general comporta l'anul·lació del conjunt de la prova d'accés.

7- Els exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura castellana i Llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.

8- Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el Dibuix artístic i el Dibuix tècnic), ni amb tinta vermella o verda.

RECORDEU que heu de portar:

1- DNI, NIE o passaport

2- Full de matrícula

3- Estris necessaris per l’elaboració de la prova.

RESULTATS SELECTIVITAT JUNY 2016

Última actualització: 30/08/2016

Dades destacades:

1º El 97% del estudiants presentats han aprovat les PAU

2º La nota mitjana del estudiants que s'han presentat a les PAU ha sigut 6,642.

3º La nota mitjana més baixa ha sigut a electrotècnia amb un 7.73 (Amb només 650 alumnes amb una nota igual o superior a 5). Aquesta assignatura es la única que ha quedat amb mitjana negativa.

4º La nota mitjana més alta ha sigut a alemany amb un 9.06 amb nomes 71 alumnes aptes.

5º Només el 57.17% dels estudiants que es van presentar a economia van aprovar. Amb una mitja de 5.16.

  • Font
  • ANUNCI

    El seu anunci aquí.